30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 323 Seri
No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer
80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2023 takvim yılında
uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir. SİRKÜLER 2023-1 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.