29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 Sayılı Resmî Gazete’de “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası
Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2023 Tarihine Kadar
Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6619)” yayımlandı. SİRKÜLER 2022-143 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.