e-Viz kullanımı ile ilgili güncel kılavuz yayımlanmıştır.Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz): Elektronik defter ve belgeler ile elektronik ortamda
tutulan/üretilen diğer belgelerin, incelemeyi yürüten Vergi Müfettişine elektronik ortamda
ibrazını sağlayan sistemdir. SİRKÜLER 2022-131 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.