396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile (Form Ba) ve (Form
Bs) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirlenen had
olan KDV hariç 5.000 TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen
belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini
verme zorunlulukları Ocak/2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarından
itibaren uygulanmak üzere kaldırıldı (TÜİK) SİRKÜLER 2022-130 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.