2023 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina
metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edildi. 2022 yılında arsa ve arazi vergi
matrahları, 2021 yılında ilgili Komisyonlar tarafından yapılan değerleme sonucu belirlenen
Asgari Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Fiyatlarına göre belirlenmişti. Emlak vergisi
mükellefiyeti 2022 yılından devam edenlerin vergi matrahları, 2023 yılı için ayrıca bir
düzenleme yapılmadığı takdirde yeniden değerleme oranın yarısı oranında arttırılarak
hesaplanacaktır. 2022 yılı içerisinde yeni bina bildirimi verenler ise 2023 yılı vergi
matrahlarının hesabında arsa payına ilave olarak ilan edilen bu bina metrekare normal
inşaat maliyet bedellerini dikkate alacaklardır. 2022 yılında yeni gayrimenkul maliki
olanların vergi mükellefiyeti 2023 yılında başlamaktadır. SİRKÜLER 2022-99 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.