10.8.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE
TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA Ve DENETİM
YÖNETMELİĞİ”nde 7263 ve 7346 sayılı Kanunlar ile 5746 sayılı ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE
TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN’da yapılan değişiklere
ilişkin değişiklikler yapıldı. Bakanlık gerek görmesi halinde Yönetmelik kapsamında
yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerinin denetimlerini yapmak üzere en az bir yıl
faaliyette bulunan teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetici şirketlerini
görevlendirebilecektir. SİRKÜLER 2022-100 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.