4 Ağustos 2022 tarih ve 31913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile
213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları
belirlemek amacıyla düzenlenen ve 3 Şubat 1999 tarih ve 23600 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış olan UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ’nde bazı değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER 2022-94 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.