Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede; yarı römorklar için çekiciler, binek
otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak,
gemi, yat, eğlence ve spor tekneleri gibi taşıtlar yer almaktadır.
Bu Tebliğ ile Cumhurbaşkanı, (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve bu
oranlara esas özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar
artırmaya ve binek otomobillerin de sınıflandırıldığı 87.03 tarife pozisyonunda yer alan
mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi,
sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma
kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili kılınmış; ayrıca ÖTV (II) Sayılı Liste
Uygulama Genel Tebliğinde diğer bazı değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER 2022-91 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.