23/7/2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu
yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin ceza miktarlarının belirlenmesine hakkında 539
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER 2022-89 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.