7/7/2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de vergi davalarında teminat alınmadan
yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceğini öngören kuralın iptaline ilişkin “Anayasa
Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/14, K: 2022/70 Sayılı Kararı” yayımlandı.
SİRKÜLER 2022-84 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.