Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 04.07.2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-
1342135 sayılı Genelge ile memur maaş katsayıları yeniden hesaplanmış olup, buna göre
01.07.2022-31.12.2022 döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve
yurt dışı gündelik tutarları da yeniden belirlenmiştir.
SİRKÜLER 2022-83 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.