Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 69 Sayılı KDV Sirkülerinde;
 İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında düzenledikleri sözleşmelerin ve
bilgilerin verilmesine ilişkin işlemlerin İnternet Vergi Dairesindeki “Beyanname
İşlemleri” bölümünde yer alan “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi”
menüsüne girilerek yapılması,
 Sözleşme listelerinin ve/veya eklerinin (sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb.
durumlar dâhil) teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin
mümkün olmaması halinde, Tebliğ ile belirlenmiş sürenin son gününe kadar bağlı
bulunulan vergi dairesine posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden
verilmesi gerektiği açıklanmıştır. SİRKÜLER 2022-74 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.