Yıllık Gelir Vergisi Beyanlarına İlişkin GİB Rehberleri Yayınlanmıştır.
Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen; kira geliri, ücret geliri, serbest meslek kazancı, ticari kazanç, zirai kazanç, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2022 tarihleri arasında verilecektir.

SİRKÜLER 2022-36

DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ.