2021 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar Yayınlandı.
Vergi hukukunda “Gayrimenkul Sermaye İradı” (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce Mart ayının 31’ine kadar beyan edilerek, biri Mart ayı, diğeri Temmuz ayı olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir.
Bu sirkülerimiz, gerçek kişilerce elde edilen konut ve iş yeri kiralarının beyanına ilişkindir.

SİRKÜLER 2022-35

DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ.