Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2022 tarih ve 27998389-010.06.02-854887 sayılı Genelgesi ile 01.01.2022 –30.06.2022 döneminde geçerli olacak memur maaş katsayıları belirlenmiştir.

SİRKÜLER 2022-9

DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.