2021 yılı aktif toplamı 37,703,000 TL veya net satışlar toplamı 83,783,700 TL’yi aşan mükelleflerin, 2022 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir.

SİRKÜLER 2022-10

DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.