S.G.K. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 24641420 sayılı genel yazısı ile Hisse devrine
ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri
bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda S.G.K.’ ya     gönderilmesi uygulaması
getirilmiştir.

SİRKÜLER 2021 – 39

DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ