Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığınca 01.05.2021 tarihli
“e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayınlandı.
İlgili kılavuz, e-Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgelerin
elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik
ortamda onaylanmasına ilişkin süreçler hakkında bilgi vermektedir.

SİRKÜLER 2021-38

DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ.