“7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması ve bazı diğer kanun uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır.

SİRKÜLER 2021-32

DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.