Konu: Ramazan Yardım Paketlerinin Vergisel Boyutu ve Muhasebeleştirilmesi

Ayni yardım niteliğinde olan ramazan paketlerinin personele teslim edilmesi dolayısıyla;

1) KDV dahil toplam tutar net ücret olarak dikkate alınmalıdır.

2) Bu net ücret her bir personelin içinde bulunduğu gelir vergisi dilimine dair gelir vergisi oranı (+) damga vergisi oranı toplamına göre brütleştirilecektir.

3) Brüt tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanacaktır.

4) Ayni yardımlar için sigorta primi ve işsizlik sigortası pirimi hesaplanmayacaktır.

5) Ramazan paketi alışları sırasında ödenen KDV indirilmeyecek veya daha önce indirim konusu yapılmışsa bordronun düzenlendiği ay indirim ile ilgili iptal kaydı yapılacaktır.

SİRKÜLER 2021-31

DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.