Konu : 2021 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2020 yılı aktif toplamı 27.682.100 TL veya net satışlar toplamı 61.515.200 TL’yi aşan mükelleflerin, 2021 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir.

SİRKÜLER 2021/08

DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.