Konu : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 24, 27 ve 28. Maddelerinde Yer Verilen Destek Tutarları Artırıldı.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun;

– Geçici 24. maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL ‘den 47,70 TL’ ye,

– Geçici 27. ve 28. maddesinde belirtilen prim teşvik destek tutarı günlük 44,15 TL’ den 53,67 TL’ye,

– Geçici 27. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye, (c) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 34,34 TL’ den 41,74 TL’ye,

– Geçici 28. maddesinde yeralan nakdi ücret desteği tutarı günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ ye,

Artırılmıştır.

SİRKÜLER 2021/07

DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.