1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete’de bazı stopaj oranlarında değişiklik
yapan “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434)” yayımlandı.
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve
iratlardan yapılacak stopaj oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. Bugün
yayımlanan Karar ile 2006/10731 sayılı Karar’da değişiklik yapılarak, bazı stopaj oranları
artırılmıştır. SİRKÜLER 2024-39  DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.