30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi
Beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ile 30 Nisan
2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr
tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi
Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması. Mevzuat _ Gelir İdaresi Başkanlığı