1 Nisan 2024 tarihli ve 32507 sayılı Resmi Gazete’de “Reeskont ve Avans İşlemlerinde
Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti” hakkında Tebliğ yayımlandı.
Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde
uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı
ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 1/4/2024
tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında yıllık yüzde
51,75 faiz oranının dikkate alınması gerekmektedir (238 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre,
reeskont işlemleri sırasında iç iskonto yöntemi uygulanmalıdır). SİRKÜLER 2024-33 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.