2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi
beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Menkul Sermaye İradı Elde
Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi ve İnfografik yayınlandı.
2023 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye Gelirlerinin Vergileme Esasları, Beyanı ve Ödemesi
ile ilgili açıklamalar;
– Menkul Sermaye İratlarının Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi
Gerçek kişilerce 2023 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı beyan
edilecek gelir toplamının 150.000 TL’yi (2024 yılı için 230.000 TL) aşması halinde, bir kısmı
ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için 8.400 TL’yi (2024 yılı için 13.000 TL)
aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
– Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri
2023 yılında elde edilen beyana tabi menkul sermaye iratlarının, Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi ile 1 Mart – 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması
nedeniyle) tarihleri arasında beyan edilmesi gerekmektedir.
-Verginin ödenmesi
Gelir vergisinin;
• Birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta
sonuna rastlaması nedeniyle),
• İkinci taksiti ise 31 Temmuz 2024, tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.SİRKÜLER 2024-28 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.