7491 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla Damga Vergisi Kanununda Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan cari yıl
yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu
yatırımlarına yönelik damga vergisi istisna uygulamasının genel amacına hizmet etmeyen
uluslararası ihaleye çıkarılanlar yönüyle kaldırılmasına ve damga vergisi istisnasının
yalnızca ülkeye döviz girişine hizmet eden yabancı para ile finanse edilen yatırımlar
yönünden devamına yönelik düzenleme yapılmıştı.
İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama
Genel Tebliğinde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.1) ile Damga Vergisi Kanunu ve
Harçlar Kanununun döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin istisna hükümlerinde 7491
sayılı Kanunla yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar yapılmış ve değişiklikler Uygulama
Genel Tebliğine işlenmiştir.
Tebliğ , 28/12/2023tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girmiştir. SİRKÜLER 2024-26 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.