1 No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesinde sehven hatalı tutar beyan edilmesini
engelleyebilmek amacıyla Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren üç yeni kontrole
başlanmıştır.
Yapılacak kontroller:
1. İthalde Ödenen KDV
2. Kredi Kartıyla Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel
3. 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında
Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV’ye İlişkin Düzenlemeler SİRKÜLER 2024-21 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.