30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmî Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48)” ile İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir. SİRKÜLER 2024-4 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.