7887 CK ile anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli binTürk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüzbin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz binTürk Lirasına yükseltildi. Limited şirketler için on bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı elli binTürk Lirasına yükseltildi. Kararın, 1 Ekim 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş olmakla birlikte daha sonra 26/11/2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan DÜZELTME ile 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. SİRKÜLER 2023-112 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.