14/11/2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)” ve tecil faiz oranına ilişkin “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)” yayımlandı.

-7782 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aylık %2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 14/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %3,5’e çıkarılmıştır.

– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 7) ile %24 olarak uygulanan tecil faiz oranı 14/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %36’ya çıkarılmıştır. SİRKÜLER 2023-108 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.