5 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel
Tebliğinde yapılan düzenlemeyle;
-Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kurulması,
-Akaryakıt pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) takılması,
-Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31.12.2024
tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimini (TTB) takılması,
zorunluluğu getirilmiş, bu konularla ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. SİRKÜLER 2023-97 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.