28/9/2023 tarihli Resmi Gazete’de “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz
Oranlarının Tespiti Hakkında Tebliğ” yayımlandı.
Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde
uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı
ise yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edilmiştir. SİRKÜLER 2023-96 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.