7431 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 94 üncü
maddesinde yer alan düzenlemeden;
− Haksız ve yersiz bir şekilde kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlandığı için
sigortalıya yapılan ödeme hakkında 4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde
32 hükümlerinin uygulanmış olması,
− Yersiz ve fazla ödeme yapılan aylarda/dönemlerde yersiz ve fazla ödeme yapılan
sigortalının hizmetlerinin SGK’ ya eksik bildirilmiş olması
− 4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde 32 hükümlerinden yararlanılan
sigortalılar için eksik gün kodu ve nedeni olarak “18-Kısa çalışma ödeneği”, “27-Kısa Çalışma
Ödeneği ve Diğer Nedenler”, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” veya “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve
Diğer” seçilmiş olması,
− Sigortalılar için eksik hizmet bildirilen günlerin bulunması,
− 4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde 32 hükümlerinden yararlanıldığını
belirten Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerinden onay alınması,
− İlgili birimden alınan onaylı form ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik
Merkez Müdürlüğüne başvuruda bulunulması,
− Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne başvuru tarihini
takip eden aybaşından itibaren eksik hizmet bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin üç ay içinde
verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi,
Şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde yararlanmak mümkün olacaktır. SİRKÜLER 2023-89 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.