1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve
yurtdışı harcırah tutarları bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.2023 yılında Bütçe
Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları Ocak
ayında değiştiği için maaş dilim tutarları da değişmiştir. Yurtdışı harcırahlarına ilişkin
olarak 10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6656sayılı “Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile
“Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yurtdışında
uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır. 1 Temmuz 2023-31 Aralık
2023 döneminde geçerli aylık katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı ile
harcırah tutarları değiştiğinden, yurt içi ve yurt dışına gelir vergisinden istisna harcırah
tutarları ile istisna maaş dilim tutarları değişmiştir. SİRKÜLER 2023-87 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.