Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, kurumlar vergisi
mükelleflerince hesaplanan Ek Verginin uygulamasına yönelik hazırlanan 7440 Sayılı Kanun
Genel Tebliği (Seri No: 3) Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına
gönderilmiştir.
Bu Tebliğde yapılan açıklamalardan öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki gibidir:
 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca, hak kazanılan
istisna ve indirimlerin beyannamede gösterilmesi esas olup, beyannamede
gösterilmeyen veya beyannamede gösterilmekle birlikte indirimler/istisnalar
satırlarında yer verilmeyen indirim ve istisnalar nedeniyle eksik tahakkuk eden ek
vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil olunacaktır. SİRKÜLER 2023-56 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.