Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 20 Mart 2023 tarihli Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon
Raporlaması konulu talimatı doğrultusunda, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan
kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişi
firmaların döviz pozisyon raporlarını her ayın ilk 10 iş günü içerisinde,
https://tcmbveri.gov.tr/ adresinde oluşturulan “Özet Döviz Pozisyon Raporu” linki
üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na bildirmesi gerekmektedir.
İlk raporlama Mart 2023 dönemi için alınacak olup, Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde
raporlama tamamlanmalıdır. SİRKÜLER 2023-43 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.