Kanunla, 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce uzun vadeli sigorta kolları kapsamına çalışmaya
başlayanların, emekli aylığı hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı ve
sigortalılık süresi şartlarını tamamlaması durumunda, yaş şartı olmaksızın emekli
olabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca emekli aylığı bağlanması için talepte bulunarak
aylık bağlananların aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışmaya
devam etmeleri halinde (işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde), bu sigortalıları
çalıştıran işverenlere 5 puanlık prim indirimi sağlanacaktır. SİRKÜLER 2023-37 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.