14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 Sayılı
Cumhurbaşkanı Karar ile tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu
hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri
durumunda, dağıtılmış kar payı sayılan bu tutarlar üzerinden uygulanan stopaj oranı
%15’ten %0’a indirilmiştir. SİRKÜLER 2023-32 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.