ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAN
SİGORTALILAR İÇİNSGK’YA EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİ TAMAMLAMA HAKKI VERİLDİ.

12/01/2023 tarihinde TBMM’de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın 5 inci maddesi ile
5510sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir. Bu madde ile;
-4447 sayılı Kanunun geçici madde 29ve geçici madde 32hükümlerindenyararlanan
işverenler, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden fazla ve yersiz ödeme yapılan
sigortalıları için SGK’ ya başvurması,
-Başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde sigortalı için eksik bildirdiği
günleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesi ile bildirmesi ve bu
bildirime ilişkin primleri aynı süre içinde ödemesi halinde,
Yapılan bildirimler, ödenen primler süresinde yapılmış sayılacaktır. SİRKÜLER 2023-17 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.