5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu
kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari
ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci
maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst
sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına
yükseltilmiştir.). SİRKÜLER 2022-140 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.