KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesi uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV
mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve
teçhizat teslimleri ile teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,
Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni
makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 tarihine kadar KDV’den müstesnadır.
Bu Karar ile söz konusu istisna süresi 31/12/2024 tarihine uzatılmıştır. SİRKÜLER 2022-136 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.