Kredilerin Amacına Uygun Kullandırılmasına İlişkin Kurul Kararının Revize Edilmesi
BDDK kredi piyasasını sıkılaştıracak yeni bir makro ihtiyati önlem aldı. Kredi kullanabilecek
şirketler için daha önce 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu sınırı 10 milyon TL’ye
indirildi. Daha önce “nakit pozisyonu aktif toplamı ya da 1 yıllık net satış hasılatından büyük
olanı yüzde 10’unu geçen” şirketlere uygulanan kredi sınırlaması ise yüzde 5 olarak
güncellendi.SİRKÜLER 2022-116 DENETÇİLER YMMLTD.ŞTİ.