Asgari İşçilik Hesabında Kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinde Değişiklik
Yapıldı.
-2 Haziran 2022 tarihinden önce bitirilen özel nitelikli inşaat işleri için yapılan araştırma
işleminde 18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim
Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedelleri,
2 Haziran 2022 – 30 Haziran 2022 tarih aralığında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine
ilişkin araştırma işleminde 21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/2 Yılı
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedelleri,
-1 Temmuz 2022 tarihi ve sonrasında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin
araştırma işleminde ise 13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı
Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedelleri,
Esas alınarak asgari işçilik hesaplamaları yapılacaktır. SİRKÜLER 2022-108 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.