25/8/2022 tarihli ve 31934 Sayılı Resmi Gazete’de “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 5986)” yayımlandı.
Bu Karar, şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata
hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının
çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına
ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân
sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere
ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul
ve esasları düzenlemektedir. SİRKÜLER 2022-101 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.