-5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya başladıklarını,
çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi ile
doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda SGK’ ya bildirebilirler.
-Sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği halde sigortalı
bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti halinde, durum, taahhütlü bir yazıyla
sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık
giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır. SİRKÜLER 2022-97 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.