İzaha Davet Uygulaması Broşürü Yayınlandı Vergiye gönüllü uyumun artırılması, uyum maliyetlerinin azaltılması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şeki… 

 

 

İzaha Davet Uygulaması Broşürü Yayınlandı

İzaha Davet Uygulaması Broşürü Yayınlandı

Vergiye gönüllü uyumun artırılması, uyum maliyetlerinin azaltılması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlarıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde izaha davet uygulaması düzenlenmiştir.

İzaha davet uygulaması hakkında yayımlanan 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde “İzaha Davet Uygulaması Broşürü” hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

– İzaha davet uygulamasının kapsamı,

– İzaha davet uygulamasının mükelleflere sağlayacağı faydalar,

– İzaha davet uygulamasının ön tespiti ve şartları,

– İzahın değerlendirilmesi sonucunda yapılacak işlemler,

– Hangi konularda izaha davet uygulamasının yapılabileceği,

gibi konularda açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir.

İzaha Davet Uygulaması Broşürüne ulaşmak için tıklayınız