Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, Yabancılar ve Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapılacak işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamı dışına çıkartılmıştır, bununla ilgili 23/7/2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540)” yayımlandı. SİRKÜLER 2022-90 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.