7/7/2022 TARİHLİ VE 5799 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR
MADDE 1- (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan tutar 51 TL olarak, (10) numaralı bendinde
yer alan tutar 25,50 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. SİRKÜLER 2022-85 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.