28 Haziran 2022 Tarihli ve 31880 Sayılı Resmi Gazete’de “Vergi İncelemelerinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” yayımlandı.
Hatırlanacağı üzere, 26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun’un;
 17 nci maddesi ile VUK’un 139 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, vergi
incelemelerinin inceleme elemanının yerinde uzaktan yapılabilmesine imkan
sağlanmış,
 18 inci maddesi ile VUK’un 140 ıncı maddesinde yapılan değişiklikle, incelemeye
tutanak düzenlenerek başlanılmaması, bunun yerine mükellefe yapılacak “yazılı
bildirim” ile incelemeye başlanacağı düzenlenmiştir.
Yapılan bu değişikliklerin ise 1/7/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi belirlenmiştir.
Bu defa, yukarıda yer verilen değişiklikler paralelinde, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER 2022-77 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.